Visie & werkwijze

De som van elkaars expertise

Er is tegenwoordig bijna niets in de wereld dat iemand niet net een beetje minder goed kan maken en iets goedkoper kan verkopen. De mensen die alleen op basis van prijs kopen zijn de legale prooi van deze persoon.

John Ruskin (1819-1900)

Gebalanceerde ontwerpen & ICT

Bij het realiseren van webdesign en ICT oplossingen zorgen we door synergie, elkaar versterkend, dat de gedeelde visie praktisch werkelijk wordt. Dit doen we samen door heldere communicatie, pakkend webdesign, interactieontwerp en gebruiksvriendelijke ICT oplossingen te maken. Veelal gebruiken we daar hulpmiddelen bij zoals WordPressMicrosoft Office, Office365, Project en Nextcloud. Zo komen we tot een treffend resultaat en gaan we praktisch verder, vanuit uw en onze expertise.  Vandaar:

IT's about people

In het juiste ritme de bestemming bereiken

Sinds 1998 mogen wij samen met organisaties elkaars visie en doelstellingen helpen realiseren. Vanuit die ervaring hebben we een bedachtzame, flexibele manier van werken leren praktiseren. Hiernaast hebben we dit verwoord. Op die manier creëren we synergetische ontwerpen en toepassingen die de juiste snaren raken. Zo zetten we elkaars mogelijkheden in, op de juiste tijd, plaats en hoeveelheid.

Dan maken we gebalanceerd muziek, in de juiste cadans.

Praktisch verantwoorde aanpak

Elkaar versterkend en effectief werkend komen we tot passende resultaten, waarbij goede communicatie cruciaal is.

De manier waarop wij meestal werken is voortgevloeid uit diverse methodes, zoals de zeer effectieve creatief denken methodiek met de Zes Denkhoeden van Edward de Bono, en verder het klassieke watervalmodel, de project management methode PMBOK, en de agile SCRUM methodeHiermee krijgen we geen langdurige processen. Die worden toch vaak achterhaald door de actualiteit. Op deze wijze realiseren we verantwoord samen de oplossing, en spelen we in op de mogelijk veranderende omstandigheden. Indien gewenst, kunnen we uw project uitvoeren  vanuit enterprise project, resource dan wel portfolio en content management (EPM, PPM en ECM).

Naast uw projectvisie en -doelstellingen, houden wij trouwens graag in het oog dat, minder doorgaans meer is, en vinden we duidelijke communicatie belangrijk.

De werkwijze op een rijtje

Graag betrekken we de sleutelfiguren zo goed mogelijk, en op de juiste momenten bij het project. Zo komen we tot meer draagvlak, beter passende en soepeler geaccepteerde eindproducten.

 1. Wie, wat, waar en wanneer.
  1. Uw visie en doelstellingen.
  2. De betrokken belanghebbenden (stakeholders) en samenwerkende partijen.
  3. De planning en eindproducten.
   Naast de benodigde projectplanning en productbeschrijvingen, gebruiken we doorgaans ook een praktische 
   puntenlijst. Deze lijst  wordt gedurende het project bijgewerkt en ordenen we meestal op basis van de MoSCoW prioriteit.
 2. Visualisatie.
  1. Dit kan zowel door klikbare prototypes; met of zonder ontwerpsessies, als met schetsen, grafische of interactie ontwerpen.
  2. Zo nodig wordt dit gecombineerd met UML diagrammen of andere modellen.
  3. Eventueel kan dit worden uitgevoerd in een interactie of functioneel ontwerp.
 3. Implementatie.
  1. Incrementele ontwikkeling. Zie bijvoorbeeld agile SCRUM methode. Afwijkingen, zoals hierboven, zijn mogelijk.
  2. Relevante documentatie.
  3. De nodige implementatiestappen:
   1. Opleiding, training of coaching.
   2. Realisatie in eventueel meerdere omgevingen.
    Dit kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd in een test- en productieomgeving, of middels een OTAP methodiek (Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie).

Daarbij kunnen we dit faciliteren met een private cloud omgeving zoals we dat aanbieden middels Nextcloud vanuit webLumina, dan wel via een oplossing zoals Office365 van Microsoft.

Lateraal, creatief denken zoals de Edward De Bono ook leert, is opbouwend delen en vermenigvuldigen.
Dataveiligheid wordt steeds belangrijker. Vergeet aub. ook de menselijke factor niet.

Data veiligheid & privacy

Met dit alles hebben wij ook aandacht voor veiligheid en de bescherming van uw en onze informatie. Vaak is dit een ondergeschoven kindje, terwijl het steeds belangrijker wordt. Het daarbij rekening houden met de menselijke factor is erg belangrijk. Vaak gaat het daarmee juist mis. Via e-mail, cloud of USB stick gebruik kan er al relatief eenvoudig een virus worden verspreid, of digitale inbraak (hack) worden uitgevoerd. De verspreiding van trojaanse paarden, virussen, cryptolockers (zoals Wannacry gijzel software) en bijvoorbeeld malware neemt hand over hand toe. In onze producten houden we daar rekening mee middels de mogelijke beveiliging en back-up oplossingen. 

Handig samenwerken via eigen cloud

Documenten, media en andere digitale informatie delen we graag met de betrokkenen op één plek. Om privé en handig te kunnen samenwerken, hebben we sinds 2013 onze cloud service webLumina opgezet en ter beschikking gesteld. Hiermee kunnen we gegevens bewaren en met de juiste personenen en systemen uitwisselen. Deze oplossing is een DropBox achtige open source faciliteit via ownCloud of Nextcloud. Elke nacht wordt er overigens een reservere kopie c.q. incrementele back-up hiervan gemaakt.

Nextcloud, open source oplossing om bestanden en informatie uit te wisselen.