Samen + visie + werkwijze = Synergie

De som van elkaars expertise maken.

Goed en effectief leiderschap hangt nauw samen met de mate waarin de leider in staat is de bedrijfsdoelstellingen te koppelen aan de psychologische basisbehoeften van de medewerkers, zoals ontwikkeling, autonomie, verbondenheid, zingeving, en deze proactief te faciliteren. Frederik Eshuis. Zie ook JDR Model.

Gebalanceerde ontwerpen en oplossingen

Bij het realiseren van webdesign en ICT oplossingen zorgen we door synergie, elkaar versterkend, dat de gedeelde visie praktisch werkelijk wordt. Dit doen we samen door heldere communicatie, pakkend webdesign, interactieontwerp en gebruiksvriendelijke ICT oplossingen te maken. Waar nodig, gebruiken we daarbij hulpmiddelen zoals WordPressMicrosoft Office, Office365, Project en Nextcloud. Zo komen we tot een treffend resultaat en gaan we praktisch verder, vanuit uw en onze expertise.  Vandaar:

IT's about people

In het juiste ritme de bestemming bereiken

Sinds 1998 mogen wij samenwerken met diverse organisaties. Vanuit onze gedeelde kennis en ervaring, hebben we samen een bedachtzame, flexibele manier van werken leren praktiseren dat tot passende resultaten leidt. Bij het onderdeel praktische aanpak hebben we dit kort op een rijtje gezet. Daarmee maken we de som van elkaars expertise: In de juiste tijd, plaats en hoeveelheid. Zo maken we gebalanceerd muziek, in een mooie cadans.

Z

Samen praktisch doeltreffend

Praktische aanpak

Elkaar versterkend en effectief werkend komen we tot passende resultaten, waarbij goede communicatie cruciaal is.

De manier waarop wij meestal werken is voortgevloeid uit onze praktijkervaring en vanuit diverse methodes, zoals de zeer effectieve creatief denken methodiek met de Zes Denkhoeden van Edward de Bono (engels), en verder de watervalmethode, de project management methode PMBOK, en de agile Scrum methode.

Hieronder beschrijven we onze werkwijze puntgewijs. Dat onderverdeeld is in Wie, wat, waar en wanner? Visualisatie en implementatie. Dit is bedachtzaam en praktisch flexibel. Zo krijgen we geen langdurige processen. Die worden toch vaak achterhaald door de actualiteit. We kunnen zo verantwoord samen de visie invullen, waarbij we kunnen inspelen op de eventueel veranderende omstandigheden. Als u wilt, dan kunnen we het project ook uitvoeren met een andere manier van werken. Bijvoorbeeld vanuit enterprise project, resource, portfolio en content management (EPM, PPM en ECM).

Met uw projectvisie en -doelstellingen, houden wij trouwens graag in het oog dat, minder doorgaans meer is, en vinden we duidelijke communicatie belangrijk.

De werkwijze op een rijtje

Graag betrekken we de sleutelfiguren zo goed mogelijk, en op de juiste momenten bij het project. Zo komen we tot meer draagvlak, beter passende en soepeler geaccepteerde eindproducten.

 1. Wie, wat, waar en wanneer.
  1. Uw visie en doelstellingen.
  2. De betrokken belanghebbenden (stakeholders) en samenwerkende partijen.
  3. De planning en eindproducten.
   Naast de benodigde projectplanning en productbeschrijvingen, gebruiken we doorgaans ook een praktische
   puntenlijst. Deze lijst wordt gedurende het project bijgewerkt en ordenen we meestal op basis van de MoSCoW prioriteit.
 2. Visualisatie.
  1. Dit kan zowel door klikbare prototypes; met of zonder ontwerpsessies, als met schetsen, grafische of interactie ontwerpen.
  2. Zo nodig wordt dit gecombineerd met UML diagrammen of andere modellen.
  3. Eventueel kan dit worden uitgevoerd in een interactie of functioneel ontwerp.
 3. Implementatie.
  1. Incrementele ontwikkeling. Zie bijvoorbeeld agile Scrum methode. Afwijkingen, zoals hierboven, zijn mogelijk.
  2. Relevante documentatie.
  3. De nodige implementatiestappen:
   1. Opleiding, training of coaching.
   2. Realisatie in eventueel meerdere omgevingen.
    Dit kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd in een test- en productieomgeving, of middels een OTAP methodiek.
Lateraal, creatief denken zoals de Edward De Bono ook leert, is opbouwend delen en vermenigvuldigen.
Dataveiligheid wordt steeds belangrijker. Vergeet aub. ook de menselijke factor niet.

Data veiligheid & privacy

Met dit alles hebben wij ook aandacht voor veiligheid en de bescherming van uw en onze informatie. Vaak is dit een ondergeschoven kindje, terwijl het steeds belangrijker wordt. Het daarbij rekening houden met de menselijke factor is erg belangrijk. Vaak gaat het daarmee juist mis. Via e-mail, cloud of USB stick gebruik kan er al relatief eenvoudig een virus worden verspreid, of digitale inbraak (hack) worden uitgevoerd. De verspreiding van trojaanse paarden, virussen, cryptolockers (zoals Wannacry gijzel software) en bijvoorbeeld malware neemt hand over hand toe. In onze producten houden we daar rekening mee middels de mogelijke beveiliging en back-up oplossingen. 

Handig samenwerken via private cloud

Documenten, media en andere digitale informatie bewaren we graag op één plek, waar we vanuit telefoon, tablet of laptop bij willen kunnen, waar we ook op de wereld zijn. Om dat te kunnen, privé en handig te kunnen samenwerken, hebben we sinds 2013 ervaring met ownCloud en vervolgens Nextcloud. Beide zijn gebruiksvriendelijke oplossingen met vele handige mogelijkheden. Het is overigens ook nog open source. Dat betekent dat de broncode vrij in te zien is en je er eventueel aan mee kunt helpen maken.

Met Nextcloud bijvoorbeeld kan je gegevens bewaren en met de gewenste personen en systemen delen. Zo kan je ook koppelen met systemen zoals DropBox, Google Drive, Sharepoint / Office365 / OneDrive, etc. Zo gewenst kunnen wij u deze cloud oplossing via onze server aanbieden.

Nextcloud, open source oplossing om bestanden en informatie uit te wisselen.

The Nextcloud documentatie in het Engels:

Pin It on Pinterest

Share This